A A A

Uwaga!

Odwołuję konsultacje w poniedziałek 27.03.2017 oraz  3.04.2017. Konsultacje odbędą się w środę, 29.03 w godzinach 11:00-11:45 i 16:30-17:15 oraz w środę 5.04 w godzinach 9:45-10:30 i 16:30-17:15.

Dorota Miszczyńska

Uwaga!

Odwołuję konsultacje w dniu 27.03.2017  roku.  Najbliższe konsultacje odbędą się w środę 29.03.2017 w godzinach 11:00-11:45 oraz 16:30-17:15.

Dorota Miszczyńska

Z przyczyn osobistych wyjątkowo konsultacje z 20.03 zostają przełożone na środę 22.03.2017 na godzinę 15:00.

Piotr Namieciński

Wyniki ostatniego terminu zaliczenia z prognozowania i symulacji dla grup mgr. Namiecińskiego Logistyki I st. 3 roku.

333428 2
334864 3,5
339991 3
343830 4
350002 3
350024 3
350041 3,5
350053 2
350059 3
350071 3,5

Piotr Namieciński

Poniżej podaję oceny sprawdzianów pisanych 17-02-2017:

Nr indeksu Ocena
345324 3/3
349990 3
351150 3
351153 3
354224 3
357100 3

A. Kucharski

Poniżej znajdują się oceny ze sprawdzianów poprawkowych, które odbyły się 16-02-2017:

Nr indeksu Ocena
298856 4
334006 3
334864 3
339991 3
344289 3
350053 3
350071 3
354619 3,5
354684 3
356932 3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kucharski

eksoc