A A A

Optymalizacja w Logistyce - osoby, które zaliczyły:

343042 - 5

345298 - 3

350053 - 3

351150 - 3

349979 - 4

350047 - 5

343011 - 3

349993 - 3

349998 - 4

349987 - 3

350071 - 3

350068 - 3

349990 - 4

350021 - 3

349983 - 3

350060 - 4

350066 - 3

Zarządzanie Projektem - wszystkie osoby zaliczyły, oceny w USOS-ie

Kolejna OSTATNIA!!!!! poprawka ( dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ) z Optymalizacji w Logistyce, Zarządzania Projektem i Statystyki Ekonomicznej w Logistyce, odbędzie się w piątek 23.09.2016 o godz. 17.00 w sali E-120. Prace można zobaczyć w poniedziałek 19.09.2016 o godz.11.00 w pokoju E-137.

zk

 

Konsultacje z 19.09.2016 zostają przełożone na środę 14.09.2016 na godzinę 16.

 

Terminy konsultacji we wrześniu:

13.09 - godz. 10.00-11.30 sala E13

20.09 - godz. 12.30-14.00 pok. E136

Radosław Jadczak

Egzamin poprawkowy z  Zarządzania Projektem dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  odbędzie się 16. 09. 2016 o godz. 17.00 w auli T1, innych terminów nie będzie. Poprawić należy tę część egzaminu, której się nie zaliczyło.

Z.Karwacki

Egzamin poprawkowy z Optymalizacji w Logistyce odbędzie się 16. 09. 2016 w auli T1 o godz. 17.00, innych terminów nie będzie. Poprawić należy tę część egzaminu, której się nie zaliczyło.

Z.Karwacki

Kolokwium poprawkowe ze Statystyki Ekonomicznej w Logistyce dla specjalności IWDL studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się 16. 09. 2016  o godz. 17.00 w sali T-202. Innych terminów nie będzie.

Z.Karwacki

eksoc