A A A

Na stronie dodane zostały wyniki zaliczeń z Podstaw Ekonometrii i Wspomagania Decyzji Menedżerskich, które odbyły się 18 i 19 stycznia.

Studentów 2 roku Logistyki informuję, że poprawa kolokwium z Podstaw Ekonometrii (dla wszystkich moich grup) odbędzie się 30-01-2017 (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali E 107.

A. Kucharski

W dziale z wynikami można już sprawdzać oceny z egzaminu z Prognozowania i symulacji oraz kolokwium z Podstaw ekonometrii, które odbyły się 17-01-2017.

A. Kucharski

Szanowni Państwo,

oceny końcowe z ćwiczeń z Prognozowania dla Logistyki zaocznej 1 st. 3 rok są w USOS.

Kolokwium poprawkowe (ostatni termin) odbędzie się 22 stycznia 2017 o godzinie 15:00 w sali E207.

P.Miszczyński

Dostępne są wyniki kolokwium poprawkowego z badań operacyjnych, przeprowadzonego w dniu 21.12.2016 r.

Radosław Jadczak

Można już sprawdzać oceny z kolokwium poprawkowego z Prognozowania (20-12-2016) i testu z Metod Analiz Rynku w Praktyce (21-12-2016).

A. Kucharski

Dostępne są wyniki kolokwium z badań operacyjnych, przeprowadzonego w dniu 07.12.2016 r. Dla osób, które nie zaliczyły oraz dla osób nieobecnych planowane jest kolokwium poprawkowe w dniu 21.12.2016 r. o godz. 13.15 w sali E 306.

Radosław Jadczak

eksoc