A A A

Uwaga, w dniu dzisiejszym konsultacje odbędą się w godzinach 11:30 - 13:00.

Odwołuję konsultacje od 15:16:30.

W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy.

Dorota Miszczyńska

Szanowni Państwo,

przypominam, że w sobotę 24.06.2017 o godzinie 10:00 odbędzię się egzamin z Zarządzania Projektem dla studentów zaocznych kierunku Logistyka II st. 1 rok.

Osoby, które będą podchodzić do egzaminu zapraszam pod pokój E137. Egzamin przeprowadzi dr Z.Karwacki.

P.Miszczyński

Konsultacji w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej odbędą się w następujących terminach:

19 VI 2017r. (poniedziałek) w godz. 18:00-20:00 w sali T-102,

27 vi 2017r. (wtorek) w godz. 18:00-20:00 w sali E-131.

Piotr Namieciński.

Podaję oceny ze Wspomagania Decyzji Menedżerskich po kolokwium poprawkowym, które odbyło się 14-06-17:

  Ocena
Nr indeksu kolokwium semestr
333428 3 3
350022 2  
350053 2  
351153 3 3

Jako kolejny termin wyznaczam 21-06-17 o godz. 13:00 w sali E 107.

A. Kucharski

Poniżej podaję oceny z kolokwium poprawkowego ze Wspomagania Decyzji Menedżerskich dla specjalności Eurologistyka, które odbyło się 7 czerwca wraz z ocenami końcowymi z przedmiotu.

 
  Ocena
Nr indeksu 2 kolokwium końcowa
333428 2  
334006 3 3
349982 2  
349998 3 3
350048 3 4
351153 2  

Poprawa zaplanowana została na 14-06-2017 o godz. 12:00 w sali E 207.

A. Kucharski

Można już sprawdzać wyniki 2 kolokwium ze Wspomagania Decyzji Menedżerskich, które odbyło się 31-05-2017 dla studentów 3 roku dziennej Eurologistyki. Kolokwium poprawkowe odbędzie się 07-06-2017 o 8:00. Osoby, które nie zaliczyły obu kolokwiów będą pisać w tym terminie "rozbójnika" obejmującego swoim zakresem całość obowiązującego materiału.

A. Kucharski

eksoc