A A A

Wyniki ostatniego terminu zaliczenia z prognozowania i symulacji dla grup mgr. Namiecińskiego Logistyki I st. 3 roku.

333428 2
334864 3,5
339991 3
343830 4
350002 3
350024 3
350041 3,5
350053 2
350059 3
350071 3,5

Piotr Namieciński

Poniżej podaję oceny sprawdzianów pisanych 17-02-2017:

Nr indeksu Ocena
345324 3/3
349990 3
351150 3
351153 3
354224 3
357100 3

A. Kucharski

Poniżej znajdują się oceny ze sprawdzianów poprawkowych, które odbyły się 16-02-2017:

Nr indeksu Ocena
298856 4
334006 3
334864 3
339991 3
344289 3
350053 3
350071 3
354619 3,5
354684 3
356932 3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kucharski

Uwaga!

Na stronie z wynikami zamieściłam pełne wyniki egzaminu z Badań Operacyjnych stosowanych.

Dwie osoby, które nie zaliczyły proszę o zgłoszenie się 14 lutego na egzamin poprawkowy do sali E-216 o godzinie 10:00.

Dorota Miszczyńska

Moje konsultacje w sesji poprawkowej odbędą się w czwartek 16-02-2017 o godz. 15:00.

Terminy zaliczeń w sesji poprawkowej:

16-02-2017 godz. 15:00 sala E 108 - poprawa wykładów z Prognozowania i symulacji (studia stacjonarne i niestacjonarne), Podstaw ekonometrii i Metod Analiz Rynku w Praktyce oraz ćwiczeń ze Wspomagania Decyzji Menedżerskich.

17-02-2017 godz. 10:00 sala E 107 - poprawa ćwiczeń z Prognozowania i symulacji, Metod Analiz Rynku w Praktyce oraz Analizy Decyzji w Warunkach Niepewności i Ryzyka.

A. Kucharski

Ostatni termin poprawy dla studentów:

Logistyka studia stacjonarne I st. z przedmiotu Podstawy ekonometrii,

Logistyki studia stacjonarne I st. z przedmiotu Prognozowanie i symulacje,

Logistyka studia stacjonarne II st. z przedmiotu Symulacje komputerowe w problemach logistycznych

odbędzie się 16.02 o godzinie 10 w sali E 207.

Piotr Namieciński

eksoc